چراباید وب سایتی را طراحی مجدد کرد ؟

آیا میدانید که ، چه زمانی وبسایت شما  نیاز به طراحی مجدد دارد ؟ و یا چرا باید وب سایتی را طراحی مجدد کرد ؟

در توضیحات پایین خدمتتان توضیحاتی میدهم تا متوجه این بشوید چرا بعضی از وب سایتها احتیاج به طراحی مجدد دارند ! یعنی شما باید مجدد وب سایتتان را از نو طراحی و بروز رسانی کنید که شامل  تصاویر جدید ، متن ومحتوای جدید وقوی برای وب ساتتان تهیه و تولید بکنید.

که میتوانید این کار را با کمک همکارانتان در  شرکت خودتان انی کاررا انجام بدهید تا با این کار هم از  تجربیات همه همکارانتان استفاده بکنید و هم بتوانید میزان مهارت کارکنانتان در مورد کسب وکارتان را محک بزنید.

موضوع اول قدیمی بودن وب سایت شما میباشد :

 

موضوع دوم : از نظر امنیتی ممکن است وب سایت شما دچار باگ های زیادی باشد که توسط هکرها قابل حملات بشود .

 

موضوع سوم : وب سایت شما واکنشگرا نباشد

 

به زوید این مطالب بروز خواهد

دیدگاهتان را بنویسید